Рекли су о музици …


МУЗИКА

Музика је антиреч. – Непознат аутор

Сликар слика своје слике на платну – музичар слика своје слике на тишини. – Леополд Стоковски

Музика има моћ да обликује карактер. – Аристотел

Музика је моја религија. – Џими Хендрикс

Aко краљ воли музику, тој ће земљи бити добро. – Meнције

Без музике, живот би био грешка. – Фридрих Ниче

Музика је звук наших осећања. – Непознат аутор

Тамо где престају речи, тамо почиње музика. – Хeнрих Хајнe

Музика може да промени свет, зато што музика може да промени човека. – Боно Вокс

Тишина између две ноте је оно што чини музику. – Непознат аутор


©2013HappyEdugator What is drama? The word drama comes from the Greek word for “action.” Drama is written to be performed by actors and watched by an. – ppt download

What is drama? The word drama comes from the Greek word for “action.” Drama is written to be performed by actors and watched by an audience.

Извор: ©2013HappyEdugator What is drama? The word drama comes from the Greek word for “action.” Drama is written to be performed by actors and watched by an. – ppt download